Eğitim Adı: Çalışma Mevzuatı

Eğitim Süresi: 15 Dk

Eğitim Amacı: 4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren hususların öğrenilerek farkındalığın arttırılması

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Çalışanların Yasal Hakları Ve Sorumlulukları

Eğitim Süresi: 15 Dk

Eğitim Amacı: Farkındalığın arttırılması

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: İş yeri Temizliği Düzeni ve 5S

Eğitim Süresi: 20 Dk

Eğitim Amacı: İşyerinde uygulması gereken temizlik hijyen ve temizlik kuralları ile iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Eğitim Süresi: 10 Dk

Eğitim Amacı: İş kazası ve meslek hastalığı sonrası karşılaşılabilecek hukuki boyutların öğrenilmesi

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Kimyasal Risk Etmenleri

Eğitim Süresi: 15 Dk

Eğitim Amacı: Kimyasalların tanınması ve kullanım saklama koşulları hakkında farkındalığın arttırılması

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü

Eğitim Süresi: 15 Dk

Eğitim Amacı: Fiziksel risk etmenlerinin tanınması ve bu tür etmenlerden meydana gelebilecek
sağlık ve güvenlik risklerinden korunma yollarının bilinmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Ergonomik Risk Etmenleri

Eğitim Süresi: 25 Dk

Eğitim Amacı: Ergonomik risk etmenlerinin tanınması ve bu tür etmenlerden meydana gelebilecek
sağlık ve güvenlik risklerinden korunma yollarının bilinmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Elle taşıma kaldırma

Eğitim Süresi: 10 Dk

Eğitim Amacı: Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunma yollarının bilinmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Yangın ve Yangından Korunma

Eğitim Süresi: 30 Dk

Eğitim Amacı: Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri Hakkında Bilgi Edinmeyi Amaçlar

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

Eğitim Süresi: 20 Dk

Eğitim Amacı: Çalışanların iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, makine koruyucuları ve izolasyonları konusunda bilgilendirilmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı : Ekranlı araçlarla Çalışma

Eğitim Süresi: 60 Dk

Eğitim Amacı: Ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerinin bilinmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri

Eğitim Süresi: 20 Dk

Eğitim Amacı: Çalışanların elektrikle yapılan çalışmalardaki tehlikeler ve elektrikten doğan acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: İş Kazlarının Nedenleri ve Korunma Prensipleri

Eğitim Süresi: 30 Dk

Eğitim Amacı: Çalışanların iş kazalarından korunmada uygulanan modern yöntemler konusunda bilgilendirilmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Ramak Kala Bildirimi ve Önemi

Eğitim Süresi: 10 Dk

Eğitim Amacı: Ramak kala tanımının bilinmesi ve öneminin kavranması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Eğitim Süresi: 10 Dk

Eğitim Amacı: Güvenlik sağlık işaretlerinin anlamları ve kullanım amaçları hakkında bilgi sahibi olunması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Kişisel Koruyucu Donanımlar

Eğitim Süresi: 40 Dk

Eğitim Amacı: Kişisel koruyucu donanımların tanınması ve kullanım bilincinin/öneminin oluşturulması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: İsg Genel Kuralları ve İsg Kültürü

Eğitim Süresi: 20 Dk

Eğitim Amacı: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü konusunda bilgilendirilmesi ve mesai saatlari dışında da güvenlik bilinciyle hareket etmelerinin sağlanması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Meslek Hastalıkları ve Sebepleri

Eğitim Süresi: 25 Dk

Eğitim Amacı: Meslek hastalıklarının sebepi ve meydana geliş sebeplerinin bilinmesi, alınacak/alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olunması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Hastalıktan Korunma Presipleri

Eğitim Süresi: 10 Dk

Eğitim Amacı: Çalışanların çalışma ortamından kaynaklanacak hastalıklardan kendilerini koruması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Acil Durumlarda Hareket Tarzı Tahliye ve Kurtarma

Eğitim Süresi: 45 Dk

Eğitim Amacı: Çalışanların acil durumlar, tahliye ve kurtarma çalışmalarında güvenli hareket etmelerinin sağlanması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri

Eğitim Süresi: 25 Dk

Eğitim Amacı: Biyolojik ve psikososyal risk etmenlerinin tanımlarının bilinmesi, işyerindeki bu tür etkenlere maruziyet sonucu kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunma yollarının bilinmesi.ı

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: İlk Yardım Eğitimi

Eğitim Süresi: 40 Dk

Eğitim Amacı: Çalışanların ilkyardım konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenme

Eğitim Süresi: 20 Dk

Eğitim Amacı: Tütün ürünlerinin zararlarının bilinmesi ve kullanımının önlenmesi.

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam

Eğitim Adı: İş Hijyeni

Eğitim Süresi: 20 Dk

Eğitim Amacı:İş ve işin yürütümü ile ortaya çıkan etkenleri tanımlamak ve onların insan sağlığını hangi yönde ve nasıl etkilediklerini bilmek, deneylerle bu zararlıların miktarlarını ve aynı zamanda insanların sağlığını etkileme düzeylerini saptayabilmek, bu zararlıları ve onların sağlığa etkilerini yok etmek için yöntemler geliştirmek, genel ve kişisel hijyen kurallarını iş yerinde sağlamaktır

Eğitmen Bilgisi: KYÇUZEM Ekibi

Eğitim İçerik, detam