KVKK RİSK ANALİZİNİZİ YAPTINIZ MI?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Yürürlüğe giriş tarihi olan 07.10.2016’dan itibaren bu kanun, kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar için pek çok sorumluluğu da beraberinde getirmektedir

KVKK RİSK ANALİZİ

Kurumunuzda uygulamakla yükümlü olduğunuz KVKK Kanununa ilişkin Yükümlülüklerinizin karşısında ne durumda olduğunuzu aşağıda yer alan testle belirleyebilirsiniz. Testte yer alan her bir soruyu firmanız için doğru olarak cevaplandırınız. Test sonunda ‘risk oranınız’ tespit edilecektir. İhtiyaç duyacağınız yardım ve danışmanlık hizmetlerimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.