İSG6331
UYGULAMA MODÜLLERİ

İşverenin lokasyona göre çalışan kitlelerini görüp, bu çalışanların isg organizasyonundaki eksiklikleri ve gerçekleştirilen olguları kişi bazlı takip etmenizi sağlar.

  • Çalışan listeleri verilen Excel şablonu ile direkt içeri aktarılabilir.
  • Çalışan özlük dosyaları depolanabilir ve arşivlenebilir.
  • Çalışanların İSG pasaportu bölümü, İSG mevzuatınca yapılmış olan her şeyin tek bir kart üzerinden görülmesini sağlar. Çalışanın aldığı eğitimleri, planlanan eğitimleri, yapılmamış ya da planlanan sağlık tetkik zamanları, personelin geçirdiği iş kazası ya da ramak kala olayları, personele zimmetlenmiş KKD’ler vb. detayları görebilirsiniz.

Ayrıca sistem tüm personeller adına size hem İSG açısından hem de çalışan performansı açısından istatistikler sunmaktadır.  

Kurul üyeleri çoktan seçmeli yapılabilir ve seçilen üyeler üzerinde kurul toplantıları oluşturularak , kurul üyelerine mail yoluyla otomatik bilgilendirme yapılabilir

Yapılan kurul toplantılarında alınan kayıtlar ve değerlendirmeler ,bir sonraki toplantı tutanağında otomatik olarak işlenir.

Toplantı sonuçları form olarak sistem üzerinden otomatik oluşturulur ve çıktısı alınarak , ıslak imzalı halleri sistemde ayrıca depolanabilir.

5×5 ve Fine Kinney risk analizi metodları tanımlı olup , sistem üzerinden oluşturduğunuz Risk Analizinize , risk kayıtlarını ekleyebilirsiniz.

Risk kaydı eklemede, sistem tarafından önceden belirlenmiş ve kolaylık sağlamak adına Tehlike Kaynağı, Tehlikeli Durum ve Davranış ve Riskler tanımlanmış olup, tanımlanmamış olması halinde manuel olarak yeni tehlike kaynağı, Tehlikeli Durum ve Davranış ve Risk ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz bu tanımlamalar daha sonraki risk kayıtlarında kolayca ekleyebilmeniz için tanımlanmış olarak çıkacaktır.

Ayrıca Risk kayıtları oluştururken , risklerin fotoğraflarını sisteme koyabilir, çevresel ve maddi etkileri tanımlayabilirsiniz, Risk puanları otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Yapılmış risk kayıtlarını, pdf ve excel olarak sistemden raporunu çıkarabilirsiniz.

Mevcut Risk analizlerinizi de sistemde depolayabilirsiniz.

İBYS Sistemine veri gönderimini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmış modülde, İBYS Eğitimlerinin tamamı otomatik ve çoktan seçmeli olup, diğer konularda spesifik eğitimler tanımlayabilirsiniz.

Aynı eğitime Hem Hekimin, Hem de Uzmanın erişimi sağlanabilir ve senkron olarak İBYS ‘ye elektronik imza ile gönderilebilir.

Sistem Eğitim Oluşturma kısmında Personel listesinden veri çekerek çoktan seçmeli şekilde eğitim verme işlemi yaptırılabilir.

Ayrıca ; Eğitim verilen personellere Sistem üzerinden Eğitim Sertifikası bastırılabilir, Eğitim katılım formu otomatik olarak çıkartılabilir ve eğitmen ve eğitim değerlendirme formlarını , seçmiş olduğunuz eğitim alacak personeller olacak şekilde dökebilirsiniz.

Kullandığınız meteryalleri ve eğitim sonrası ıslak imzalı formlarınızı depolayabilirsiniz.

Sadece iş yeri hekimlerine erişim yetkisi verilen modülümüzde ; Çalışanların Aşı takipleri yapılabilmektedir. Bu sayede planlanmış aşılar ve günü gelmiş aşıların uyarı sistemi vasıtasıyla takibini yapabilirsiniz.

Hekimler ; Personellere birim bazlı veya kişi bazlı sağlık tetkikleri tanımlayabilir ,hekim tarafından yapılan tetkikler arşivlenebilir daha sonraki aşamalarda yeni bir tetkik oluşturulduğunda personelin önceki durumunu görüntüleyebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ek-2 Formu sistem üzerinden oluşturulabilir ve İSG mevzuatına uygun şekilde dökümante edilerek hem çıktı alınabilir hemde arşivlenebilir.

Kronik yada farklı sebeplerden rahatsızlıkları bulunan personellere periyodik olarak sağlık taraması tanımlanabilir ve bu taramalar için uyarı sistemi sayesinde günü gelen periyodik muayeneler hekime bildirilebilir.

Ayrıca Sistem üzerinde E-reçete (elektronik reçete ) olmakla birlikte , muayene olan personelin ilaçları sistem üzerinden elektronik imza ile hekim tarafından yazılabilir , Hekim daha sonraki süreçlerde personele önceden yazmış olduğu ilaçları görüntüleyebilir. Hekim Birim , personel ve Tam firma olarak istatiksel verileri görüntüleyebilir.

Yıllık Çalışma Planlarınızı Sisteme tanımlayabilirsiniz. Vermiş olduğunuz terminler dahilinde sistem size uyarılar gelmesini sağlamaktadır. Örneğin Çalışma Planına eklediğiniz bir eğitim planını , günü yaklaştığında sistem otomatik olarak takviminize uyarı olarak düşürmektedir. Bu sayede Yıllık Çalışma Planınızı eksiksiz tamamlayabilirsiniz.

İzleme Ölçme özelliğiyle , projenizde, şantiyenizde , ofisinizde yada tesisinizde ki, makinelerin , elektronik eşyaların ve diğer araç gereçlerin periyodik kontrollerini zamanlayabilir, periyotlarını belirleyebilir ve zamanı geldiğinde sistem tarafından uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Periyodik Kontrol ve Ölçümlerde size hatırlatıcı bir imkan sağlamaktadır.

İşletmeniz İçin Uygun İSG6331 Paketini Seçin

ISG6331 STANDART

%20 İNDİRİM

İK MODÜLÜ
EĞİTİM MODÜLÜ
SAĞLIK MODÜLÜ
YÖNETİM MODÜLÜ
İSG KURULU MODÜLÜ
RİSK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ
ACİL DURUMLAR MODÜLÜ
RAPORLAMA MODÜLÜ

ÜCRETSİZ DENE!

ISG6331 FULL

%20 İNDİRİM

İK MODÜLÜ
EĞİTİM MODÜLÜ
SAĞLIK MODÜLÜ
YÖNETİM MODÜLÜ
İSG KURULU MODÜLÜ
RİSK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ
ACİL DURUMLAR MODÜLÜ
RAPORLAMA MODÜLÜ

ÜCRETSİZ DENE!