ISG 63312018-09-23T11:59:18+00:00

İSG6331
UYGULAMA MODÜLLERİ

İşverenin lokasyona göre çalışan kitlelerini görüp, bu çalışanların isg organizasyonundaki eksiklikleri ve gerçekleştirilen olguları kişi bazlı takip etmenizi sağlar.

 • Çalışan listeleri verilen Excel şablonu ile direkt içeri aktarılabilir.
 • Çalışan özlük dosyaları depolanabilir ve arşivlenebilir.
 • Çalışanların İSG pasaportu bölümü, İSG mevzuatınca yapılmış olan her şeyin tek bir kart üzerinden görülmesini sağlar. Çalışanın aldığı eğitimleri, planlanan eğitimleri, yapılmamış ya da planlanan sağlık tetkik zamanları, personelin geçirdiği iş kazası ya da ramak kala olayları, personele zimmetlenmiş KKD’ler vb. detayları görebilirsiniz.

Ayrıca sistem tüm personeller adına size hem İSG açısından hem de çalışan performansı açısından istatistikler sunmaktadır.  

İBYS Sistemine veri gönderimini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmış modülde, İBYS Eğitimlerinin tamamı otomatik ve çoktan seçmeli olup, diğer konularda spesifik eğitimler tanımlayabilirsiniz.

Aynı eğitime Hem Hekimin, Hem de Uzmanın erişimi sağlanabilir ve senkron olarak İBYS ‘ye elektronik imza ile gönderilebilir.

Sistem Eğitim Oluşturma kısmında Personel listesinden veri çekerek çoktan seçmeli şekilde eğitim verme işlemi yaptırılabilir.

Ayrıca ; Eğitim verilen personellere Sistem üzerinden Eğitim Sertifikası bastırılabilir, Eğitim katılım formu otomatik olarak çıkartılabilir ve eğitmen ve eğitim değerlendirme formlarını , seçmiş olduğunuz eğitim alacak personeller olacak şekilde dökebilirsiniz.

Kullandığınız meteryalleri ve eğitim sonrası ıslak imzalı formlarınızı depolayabilirsiniz.

Sadece iş yeri hekimlerine erişim yetkisi verilen modülümüzde ; Çalışanların Aşı takipleri yapılabilmektedir. Bu sayede planlanmış aşılar ve günü gelmiş aşıların uyarı sistemi vasıtasıyla takibini yapabilirsiniz.

Hekimler ; Personellere birim bazlı veya kişi bazlı sağlık tetkikleri tanımlayabilir ,hekim tarafından yapılan tetkikler arşivlenebilir daha sonraki aşamalarda yeni bir tetkik oluşturulduğunda personelin önceki durumunu görüntüleyebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ek-2 Formu sistem üzerinden oluşturulabilir ve İSG mevzuatına uygun şekilde dökümante edilerek hem çıktı alınabilir hemde arşivlenebilir.

Kronik yada farklı sebeplerden rahatsızlıkları bulunan personellere periyodik olarak sağlık taraması tanımlanabilir ve bu taramalar için uyarı sistemi sayesinde günü gelen periyodik muayeneler hekime bildirilebilir.

Ayrıca Sistem üzerinde E-reçete (elektronik reçete ) olmakla birlikte , muayene olan personelin ilaçları sistem üzerinden elektronik imza ile hekim tarafından yazılabilir , Hekim daha sonraki süreçlerde personele önceden yazmış olduğu ilaçları görüntüleyebilir. Hekim Birim , personel ve Tam firma olarak istatiksel verileri görüntüleyebilir.

Yönetici olarak atanmış olan çalışan ; İSG uzmanının ve İş yeri hekiminin ( Kişisel veriler hariç ) yapılmış olan tüm işlemleri görüntüleyebilir , yönetim raporu çıkarabilir, istatiksel verileri karşılaştırabilir.

Hem modül bazlı , hemde birim , çalışan yada çalışma yeri olarak raporlama yapabilir, yapılan raporlamayı dökümante edebilir.
Yönetici Modülün’de Firma oluşturma, kullanıcı oluşturabilme özellikleri belirli skalada çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
Yönetici Çıkarılan istatiksel verilerine göre firmasında ki İSG organizasyonu konusunda ki veriler doğrultusunda denetleme yapabilir.

Kurul üyeleri çoktan seçmeli yapılabilir ve seçilen üyeler üzerinde kurul toplantıları oluşturularak , kurul üyelerine mail yoluyla otomatik bilgilendirme yapılabilir

Yapılan kurul toplantılarında alınan kayıtlar ve değerlendirmeler ,bir sonraki toplantı tutanağında otomatik olarak işlenir.

Toplantı sonuçları form olarak sistem üzerinden otomatik oluşturulur ve çıktısı alınarak , ıslak imzalı halleri sistemde ayrıca depolanabilir.

5×5 ve Fine Kinney risk analizi metodları tanımlı olup , sistem üzerinden oluşturduğunuz Risk Analizinize , risk kayıtlarını ekleyebilirsiniz.

Risk kaydı eklemede, sistem tarafından önceden belirlenmiş ve kolaylık sağlamak adına Tehlike Kaynağı, Tehlikeli Durum ve Davranış ve Riskler tanımlanmış olup, tanımlanmamış olması halinde manuel olarak yeni tehlike kaynağı, Tehlikeli Durum ve Davranış ve Risk ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz bu tanımlamalar daha sonraki risk kayıtlarında kolayca ekleyebilmeniz için tanımlanmış olarak çıkacaktır.

Ayrıca Risk kayıtları oluştururken , risklerin fotoğraflarını sisteme koyabilir, çevresel ve maddi etkileri tanımlayabilirsiniz, Risk puanları otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Yapılmış risk kayıtlarını, pdf ve excel olarak sistemden raporunu çıkarabilirsiniz.

Mevcut Risk analizlerinizi de sistemde depolayabilirsiniz.

Kriz yönetiminizi yapabileceğiniz, acil durum ekiplerinizi oluşturabileceğiniz gibi, acil durum plan ve krokilerini sisteme yükleyebilirsiniz. Tatbikatlarını planlayabilir , tatbikat senaryolarınızı detaylandırabilirsiniz.

Sistemin uyarı mekanizması sayesinde acil durum ekiplerindeki eksikliklerinizi, ekiplerin teçhizat durumlarını görebilir ve buna göre aksiyon alabilirsiniz.

 • İsg denetim kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz , ( iç ve dış denetimler)
 • Sistemdeki girmiş olduğunuz veriler doğrultusunda bir eksikliğiniz olması halinde karşılaşabileceğiniz idari para cezalarını öğrenebilirsiniz.
 • İŞ kazası ve ramak kala kayıtlarınızı oluşturabilir, oluşturduğunuz  kazalara dair  kaza raporlarını yükleyebilir, kaza anındaki tutanaklar ve şahit ve amirlerin ifadelerini , kayıt altında tutabilirsiniz.
 • Düzeltici Faaliyet bölümünde düzeltici faaliyetlerinizin ne aşamada olduğunu denetleyebilir, ilgili sorumluları mail yoluyla bilgilendirebilirsiniz. Df modülünde tüm olayları fotoğraflayabilir ve arşivleyebilirsiniz.
 • Yasal zorunluluklarınızı nace kodu ce çalışan sayınız doğrultusunda sistem üzerinden görebilirsiniz
 • Ödül ve ceza tanımlamaları yapabilir, projenizdeki işleyişe göre tüm ödül ve  cezaları tanımlayarak istatiksel veriler oluşturabilirsiniz.
 • Sistemde Hazır olan İSG kontrol listeri olmasını yanı sıra ellede kontrol listesi oluşturabilir , çoktan seçmeli kontrol listelerinizi raporlayabilirsiniz.
 • Ayrıca Sistem üzerinde yapılacak işler için iş izni kayıtları oluşturarak , personel iş başı yapmadan önceki tüm zorunluluklarını karşılayabilirsiniz. ( KKD Verilmesi , ilgili işle ilgili eğitim verilmesi gibi )

İşletmeniz İçin Uygun İSG6331 Paketini Seçin

ISG6331 STANDART

%20 İNDİRİM

İK MODÜLÜ
EĞİTİM MODÜLÜ
SAĞLIK MODÜLÜ
YÖNETİM MODÜLÜ
İSG KURULU MODÜLÜ
RİSK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ
ACİL DURUMLAR MODÜLÜ
RAPORLAMA MODÜLÜ

ÜCRETSİZ DENE!

ISG6331 FULL

%20 İNDİRİM

İK MODÜLÜ
EĞİTİM MODÜLÜ
SAĞLIK MODÜLÜ
YÖNETİM MODÜLÜ
İSG KURULU MODÜLÜ
RİSK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ
ACİL DURUMLAR MODÜLÜ
RAPORLAMA MODÜLÜ

ÜCRETSİZ DENE!