İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ YAZILIM ENTEGRASYON HİZMETLERİ

Bilindiği Üzere;

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, 27.02.2018 Tarih ve E. 10255 Sayılı yazı içeriğinde, 2018-1 Nolu Genelge uygulamaya konulmuş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi,( İBYS) uyarınca;

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yükümlülüklerini, Kendi Bünyelerinde İstihdam Ettikleri; İSG PROFESYONELLERİ  (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı Ve Diğer Sağlık Personelleri ) Üzerinden yürüten; İŞVEREN/ İŞVEREN VEKİLLERİNİN; Elektronik ortamda gönderecekleri zorunlu İSG dokümanlarını,

Bakanlık tarafından onaylamış YAZILIMLAR ve Yetkilendirilmiş ENTEGRATÖR Firmalar üzerinden Bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

KYC Firmamız 23 Yıllık Deneyimi ile sahip olduğu, Bakanlık tarafından onaylanmış  “ENTEGRATÖR YAZILIM FİRMASI “ Yetki Belgesi ve TÜRKAK Tarafından onaylanmış, M 10952 Nolu;   ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Akreditasyonu ile

KURUM VE KURULUŞLARA, Tercihleri çerçevesinde;

  1. KYC Firmamız üzerinden İSG DÖKÜMANI ENTEGRASYON İŞLEMİNİ yürütme ve/veya
  2. Firma İSG PROFESYONELLERİNİN Kullanımı için YAZILIM Hizmeti Servis Hizmeti vermektedir.

EK: Bakanlık Genelgesi