ISG 6331 Pro

İSG6331 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı, 1996 yılından bu yana İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öncü ve lider olan DETAM ile yazılım alanında uzman kadrolardan oluşan KYÇ Yazılım’ınbir araya gelerek Denetim Portalı olma iddiası ile hazırlanmış bir çözümdür.

İSG 6331 NEDİR ?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında , Tehlike Sınıfınız ve Çalışan Sayınıza göre tüm yasal zorunluluklarınızı size bildiren , bu kapsamda yapılması ya da alınması gereken hizmetleri açıklayan, iş sağlığı güvenliği kapsamında aldığınız hizmetlerin Tek Bir Noktadan Denetimini ve Takibini Sağlayan web tabanlı bir yazılım programıdır.
SİMÜLATÖR
İşyerinizin Tehlike Sınıfına ve Çalışan sayınıza göre yükümlülüklerinizin neler olduğunu bileceksiniz.
•Örn: İş Güvenliği Uzmanı İhtiyacı
•İş Yeri Hekimi İhtiyacı
•DSP ihtiyacı
•İlk yardım eğitimi ihtiyacı
•Acil durum ekibi ihtiyaçları
•Kurul
•Risk Değerlendirme
UYARI SİSTEMİ
Uygulayıcıların sizin adınıza yapacakları çalışmaların neler olduğu görecek, yapılma süreçlerini izleyecek, Aksayan yönleri görebileceksiniz, Ayrıca Uyarı mekanizması yapılması gereken ama yapılmamış tüm faaliyetleri gösterir.
•Örn: Çalışan sgk bildirimi uyarısı
•Acil Durum ekipleri uyarıları
•DÖF Uyarıları
RAPOR
İstediğiniz an, istediğiniz bilgileri rapor olarak alabilecek ve Resmi Merciler tarafından yapılacak denetimleri Yazılım Portali Üzerinden verebileceksiniz.

PERSONEL İSG PASAPORTU

Personellere ait tüm bilgileri , tek bir ortamda görebilirsiniz, Özlük bilgileri, kaza bilgileri, eğitim durumları, sağlık muayeneleri ve periyotları gibi..

KONTROL MEKANİZMASI

İSG Yükümlülüklerinizi devrettiğiniz İSG Birimlerinizin ve/veya OSGB Birimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapacakları çalışmaları izleyebilecek ve aksamalara anında müdahale edebileceksiniz.

CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ORTADAN KALDIRIR

Sistem geriye doğru olarak yapılacak kayıtları kabul etmeyeceği için, İSG Profesyonelleriniz tarafından olası bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmemiş olması nedeniyle size gelebilecek Cezai yükümlülükleri ilgililere yasal olarak RÜCU edebileceksiniz.

ORYANTASYON

İSG Çalışmaları bir sistem üzerinden yürüyeceği için usta çırak ilişkisi ile oluşabilecek kötü deneyim ve yıllara sâri olarak geçecek plansız bir çalışmaya dayalı tecrübe savının getireceği tehlikelerden korunacaksınız..

KİŞİ BAZLI DEĞİL, KURUMSAL İSG ORGANİZASYONU

Kişi bazlı çalışmadan Kurum bazlı çalışmaya geçecek, Sistem üzerinden yapılacak soft çalışma ile olası bir nedenle işyerinden ayrılacak İSG Profesyonellerinden kaynaklanabilecek sıkıntıları bertaraf etmiş olacaksınız.

KAYIT VE ARŞİV
•İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yazılım Üzerinde kalması nedeniyle, kaybedilme, İSG Profesyonellerinin üzerinde kalma, Arşivleme ve olası denetim sürecinde ibraz edilememe sıkıntılarını yaşamayacaksınız.

PERFORMANS ÖLÇEKLİ
•Yazılım kayıtları üzerinden oluşturulacak Grafik ve Çizelgeler ile İSG Performansını Ölçebilecek, Ödül ve Cezalandırmaları yapabileceksiniz.

EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA
•Tüm İSG Eğitimlerini Sistem üzerinde kayıtlı Eğitim Materyal Portföyü ile verilmesini sağlayacak, ispatlayacak ve sertifikalandırabileceksiniz.

HRM – İnsan Kaynakları

Aynı zamanda bir HRM ( Human Resource Management), personel kayıt, evrak saklanması , depolama gibi insan kaynakları özelliği bulunmaktadır.
Bu özellik işverenin lokasyona göre çalışan kitlelerini görüp, bu çalışanların isg organizasyonundaki eksiklikleri ve gerçekleştirilmişlerini kişi bazlıda takip edebilir.
•Çalışan listeleri excel formatıyla direk entegre edilebilir.

Yönetim Raporu
•Yönetim raporu , işverenin tek koldan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin tüm faaliyetlerini tek bir ekranda göstererek , ihtiyaçlarınızla İSG profosyonellerinizin yaptıklarını karşılaştırmanızı sağlar.

Ön Durum Tespit Raporu
•Ön Durum Tespit Raporuyla , İSG profesyonellerinizin belirlediği veya İSG profesyonellerinin henüz yapmadığı işlerle ilgili yasal mevzuat çerçevesi içinde karşılaşabileceğiniz Cezai yükümlülükleri size gösterir.

YAZILIM KULLANIM ŞEKLİ
•Yazılımımız , web tabanlı olduğu gibi aynı zamanda da local host üzerinden çalıştırılarak , internet gereksinimi duymadan da ağ üzerinde çalışabilir